Search This Blog

Friday, October 12, 2018

 Khi Thằng Con ra quyết định truất quyền Thằng Cha!
Mấy tuần qua, trên các diễn đàn lại xảy ra một "trận chiến" rất gay cấn trong nội bộ của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, hình như là về chuyện "Nón Cối" thì phải. Bỗng nhiên, người ta lại thấy xuất hiện Quyết định của Ủy Ban Định Chế Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại "Truất Nhiệm Trách Vụ Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Của Anh Dương Thành Lợi"! Nhiều người đã hỏi chúng tôi: Tại sao có chuyện ngược đời như thế này? Ủy Ban Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại (UBVBVNHN) là một tổ chức được lập ra với mục đích "quảng bá văn hóa, dùng văn chương chữ nghĩa để nâng cao đời sống xã hội và văn hóa trong cộng đồng", mà lại để cho Thằng Con ra tuyên bố truất phế Thằng Cha như thế này? Luật pháp nào cho phép làm như vậy?
Đọc tài liệu được chuyển đến, chúng tôi mới biết đây chỉ là chuyện dài của Lão Móc (hố xí) Nguyễn Thiếu Nhẫn. Không biết Lão được UBVBVNHN cử làm Chủ Tịch Ủy Ban Định Chế, "một Thằng con" của UBVBVNHN, vào lúc nào mà nay "Thằng Con" lại ra quyết định sa thải "Thằng Cha"? Còn hỏi luật pháp nào cho phép làm như vậy, chúng tôi nghĩ là có thể có, đó là luật của Hang Pác Bó. Ở trong hang đó, người ta có thể làm bất cứ thứ gì và "miệng tao là luật".
Quyết định của Lão Móc (hố xí) đại khái như sau:
---- Forwarded message -----
From: Nghiem Nguyen <laomoc247@gmail.com>

Date: Sat, Sep 29, 2018 at 6:49 PM
Subject: Quyết Định V/v: Truất Nhiệm Trách Vụ Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Của Anh Dương Thành Lợi
To: Nghiem Nguyen <laomoc247@gmail.com>
Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại
Ủy Ban Định Chế
Quyết Định
V/v: Truất Nhiệm Trách Vụ Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Của Anh Dương Thành Lợi .
Thư Gởi: Quý Vị Cố Vấn BCH VBVNHN TƯ - Ban Đại Diện VBVNHN Các Vùng - Toàn Thể Hội Viên VBVNHN - Ban Chấp Hành VBVNHN TƯ & Anh Dương Thành Lợi...
......
Ủy Ban Định Chế Quyết Định:
Truất Nhiệm Trách Vụ Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Của Anh Dương Thành Lợi Kể Từ Ngày 29/9/2018
Chủ Tịch Ủy Ban Định Chế
Nguyễn Thiếu Nhẫn
29/9/2018
(Hết trích)
Không cần phải biết nội dung của quyết định nói trên là gì, chỉ xem hình thức của quyết định, chúng ta có thể thấy ngay Lão Móc (hố xí) có một kiến thức và tư cách quá thấp:
1.- Lão Móc không hiểu gì về quyền hành của mỗi hệ cấp trong một tổ chức. Nếu Thằng Con mà có quyền sa thải Thằng Cha như thế này thì có thể bảo Bộ Trưởng Tư Pháp Mỹ Jeff Sessions ra quyết định cất chức Tổng Thống Trump ngay đi, chứ không cần cãi lộn với ông ta làm gì.
2.- Lão Móc không viết nỗi một quyết định hành chánh:  Lão ghi cả "Thư Gởi: Quý Vị Cố Vấn BCH VBVNHN TƯ..." vào phần dẫn lý của quyết định và coi quyết định hành chánh như là một văn thư!
Với một tên quá yếu kém về các tổ chức hành chánh như thế này mà cho làm "Chủ Tịch Ủy Ban Định Chế" thì rối loạn trong tổ chức là chuyện đương nhiên.
3.- Về tư cách: Khi phổ biến bài thơ "Khóc Bác" của Lão Móc (hố xí), chúng tôi đã viết rằng một tên dám muối mặt làm bài thơ "Khóc Bác" như dưới đây, nó có thể dám làm bất cứ thứ gì bất lương...
Con chưa khóc Bác một lần
Để nghe biển lớn vỗ nâng tâm hồn
Con chưa hát bản Kết Đoàn
Bác đưa tay bắt nhịp tràn yêu thương
Kiếp xưa đã lỡ cung đường
Nên con sóng nhỏ đau thương lạc loài
Trên cao Bác vẫn vẫy tay
Gọi con sóng nhỏ về đây nhập nguồn
Xa rồi thung lũng đau thương
Hạt mưa sa đã về nguồn yêu thương
Muôn vàn cảm tạ công ơn
Tấm lòng biển lớn bao dung ngất trời…
Lão Móc
Quả đúng như vậy. Quyết định của Thằng Con truất quyền Thằng Cha nói trên là một thí dụ điển hình.
Phạm Bằng Tường cho rằng đó thân phận của Nguyễn Thiếu Nhẫn, tự Lão Móc là:"thà làm con chó hèn sống phây phây hơn là... một con sư tử chết.”
Một ông chống gậy đi qua, nghe chúng tôi nói chuyện Thằng Con truất quyền Thằng Cha, đã dừng lại và hỏi: Đứa nào vậy? Chúng tôi trả lời: Đó là Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn chớ ai! Ông ta nói ngay: Đạp vào mặt nó!
Chúng tôi thấy ông ấy nói có lý. Với một tên như vậy, tiếp tực "cãi chày cãi cối" với nó cũng vô ích thôi. Tốt hơn cả là ra quyết định cất chức và loại nó ra khỏi tổ chức ngay. Nó than nó khóc gì cũng mặc xác nó. Chớ có uổng lời với nó.
Ngày 12.10.2018
Lữ Giang


Chọn lựa và chuyển đổi bảo hiểm y tế

Phúc Linh
Mỗi năm, bắt đầu từ tháng 10 đến cuối tháng 12, người dân Mỹ có hai thời hạn phải ghi nhớ, đó  là :
1/  Thời hạn chuyển đổi Medicare bắt đầu từ ngày 15/10 đến 7/12
Không ít người Việt đã hiểu sai thời hạn này, họ tưởng rằng thời hạn này được áp dụng chung cho vừa là ghi danh – chuyển đổi Medicare và cũng là thời hạn ghi danh hưởng tiền hưu.
Đây không phải là thời gian ghi danh Medicare mỗi năm và cũng không phải là thời hạn ghi danh để hưởng tiền hưu.
Tùy theo năm sinh, tuổi hưu toàn phần của mỗi người có thể là 66 hoặc 67 nhưng mọi người đã có thời gian làm việc có đóng thuế ít nhất là 40 tín chỉ an sinh xã hội ( Quarter of coverage hoặc Credit ) đều có quyền liên lạc với sở An sinh xã hội SSA để xin hưởng tiền hưu non bắt đầu từ 62 tuổi đến 65 tuổi hoặc tuổi hưu toàn phần bắt đầu từ 66 tuổi hoặc 67 tuổi.
Dù tuổi hưu toàn phần là 66 hoặc 67, tuổi để mọi người phải ghi danh hưởng Medicare Part A và Part B là 65 nên trong suốt 12 tháng của mỗi năm, mỗi tháng đều có nhiều người đủ 65 tuổi, vì vậy, trước khi đủ 65 tuổi, mỗi người có thời hạn là 7 tháng để ghi danh hưởng Medicare gọi là ” Thời hạn ghi danh Medicare lần đầu tiên khi đủ điều kiện “ ( Initial Enrollment Period  viết tắt là IEP ), đó là 3 tháng trước tháng có ngày sinh nhật thứ 65, tháng có ngày sinh nhật thứ 65 và 3 tháng sau tháng có ngày sinh nhật thứ 65, nghĩa là bất cứ tháng nào trong năm cũng có thể là tháng ghi danh Medicare.
Vì thế, thời hạn từ ngày 15/10 đến 7/12 mỗi năm chỉ là thời hạn chuyển đổi chương trình Medicare từ công ty này sang công ty khác,  từ Plan này sang Plan khác cho những người đã và đang có Medicare.     
2/  Thời hạn chuyển đổi và ghi danh bảo hiểm y tế bắt đầu từ ngày 1/11 đến 15/12
Sau một năm cung cấp bảo hiểm cho người dân,  các công ty bảo hiểm y tế có khuynh hướng thay đổi những qui định về bảo hiểm để áp dụng cho năm kế tiếp, có thể là thay đổi về giá tiền mua bảo hiểm hàng tháng ( Health insurance premium ) hoặc khoản tiền mà bạn phải trả trước khi công ty bảo hiểm bắt đầu trả tiền cho các dịch vụ y tế gọi là  khoản tiền khấu trừ hàng năm ( Deductible ) hoặc những loại bệnh và thuốc mà công ty sẽ không trả tiền cho bạn nữa …Vì lý do này, khoảng tháng 10 mỗi năm, cơ quan điều hành Medicare và Medicaid ( Centers for Medicare and Medicaid Services viết tắt là CMS )  trực thuộc Bộ Y tế và Xã hội liên bang Hoa kỳ ( US Department of Health and Human Services viết tắt là HHS ) đều có thông báo cho người dân hiều rằng để có thể sử dụng bảo hiểm sức khỏe vào ngày 1/1/2019, bạn phải xem xét lại chương trình bảo hiểm hiện tại để lựa chọn và ghi danh vào một chương trình bảo hiểm mới trong khoảng thời gian từ ngày 1/11/2018 cho đến ngày 15/12/2018 ( Open enrollment begins November 1, 2018, and runs through December 15, 2018 ).
Có một vài điều qúi vị cần phải chú ý để chuẩn bị cho việc ghi danh chương trình bảo hiểm cho năm 2019.
Thứ nhất, thời hạn ghi danh này khộng phải chỉ áp dụng riêng cho những người không có bảo hiểm y tế mà áp dụng cho cả những người đang có bảo hiểm y tế. Mỗi năm, những người đang trả tiền lệ phí bảo hiểm y tế hàng tháng phải tìm hiểu những chương trình bảo hiểm y tế được quảng cáo trong thị trường bảo hiểm để chọn lựa một chương trình mới thích hợp hơn so sánh với chương trình cũ, hoặc ghi danh lại trong chương trình bảo hiểm hiện tại nếu đó vẫn là một chương trình tốt so với các chương trình khác có thể tiết kiệm tiền - đôi khi hàng trăm,có khi lên đến hàng ngàn Mỹ kim.
Để không bị sai lầm khi lựa chọn một chương trình bảo hiểm tiết kiệm tiền cũng như phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mình, bạn phải hiểu rõ các từ ngữ chuyên môn trong lãnh vực bảo hiểm sẽ giúp bạn phân biệt những gì quan trọng nhất đối với bạn và gia đình của bạn khi mua một chương trình bảo hiểm y tế, ví dụ, bạn đã hiểu ý nghĩa khoản tiền khấu trừ ( Deductible )  hoặc khoản tiền phụ trả bảo hiểm ( Coinsurance ) là gì….
Deductible Bất cứ loại bảo hiểm nào : bảo hiểm xe  - bảo hiểm nhà – bảo hiểm lụt cũng như bảo hiểm y tế  đều bắt người mua bảo hiểm phải trả một khoản tiền nào đó, trước khi công ty bảo hiểm bắt đầu trả tiền.  Khoản tiền này gọi là deductible.  Khoản tiền này được qui định trong khoản từ $4.000 đến $10.000 tùy theo policy bảo hiểm.
Tùy theo sự thỏa thuận giữa công ty và người mua bảo hiểm,  khoản tiền deductible càng nhiều thì lệ phí bảo hiểm hàng tháng càng ít.
Coinsurance: Sau khi quí vị đã trả xong khoản tiền deductible, chương trình bảo hiểm y tế hoặc chương trình Medicare sẽ bắt đầu  trả tiền cho bác sỹ, bệnh viện.. nhưng không phải là họ sẽ trả 100% chi phí y tế,  có nghĩa là quí vị sẽ phải trả một khoản tiền nào đó, gọi là  coinsurance.
Khoản tiền mà bạn phải phụ trả cho chi phí y tế sẽ nhiều hay ít tùy thuộc loại bảo hiểm đó là loại nào.
Nếu bảo hiểm là loại Đồng ( Bronze ), bảo hiểm trả 60%, bạn trả 40%  ( 60/40 coinsurance )
Nếu bảo hiểm là loại Bạc ( Silver ), bảo hiểm trả 70%, bạn trả 30%  ( 70/30 coinsu. )
Nếu bảo hiểm là loại Vàng ( Gold ), bảo hiểm trả 80%, bạn trả 20%  ( 80/20 coinsu. )
Nếu bảo hiểm là loại Bạch kim ( Platinum ), bảo hiểm trả 90%, bạn trả 10%  ( 90/10 coinsu. )
Pharmacy Benefits Đây là những điều quí vị phải tính toán và tìm hiểu kỹ lưỡng liên quan đến vấn đề thuốc, ví dụ tiền deductible khi mua thuốc và loại thuốc mà công ty bảo hiểm đồng ý trả tiền ( Covered drugs )..
Hàng ngày, bạn phải dùng nhiều loại thuốc điều trị các bệnh cao máu, cao mỡ, gout… thì chương trình bảo hiểm bạn đang có hoặc bạn chương trình bạn lựa chọn có trả tiền cho những loại thuốc đó không, điều này rất quan trọng bởi vì bạn phải chờ đợi cho đến thời hạn ghi danh và chuyển đổi chương trình bảo hiểm y tế từ ngày 1/11 cho đến 15/12 của năm tới, nghĩa là  bạn sẽ phải chấp nhận sự khó chịu và thiệt thòi suốt 12 tháng.
Subsidy: Hiện nay, nhiều người đang có bảo hiểm Obamacare. Kể từ ngày 1/1/2019, người dân không quyền lựa chọn : mua hoặc không mua bảo hiểm y tế  vì điều khoản qui định phạt tiền những người không có bảo hiểm y tế đã bị bãi bỏ có hiệu lực từ ngày 1/1/2019 nhưng luật Obamacare vẫn chưa bị bãi bỏ nên người có lợi tức trong khoảng 138% đến 400% vẫn được mua bảo hiểm Obamacare cho năm 2019 nếu muốn có sự trợ giúp (subsidies ) của chính phủ liên bang dưới hình thức tín thuế ( Premium Tax Credits gọi tắt là  Premium subsidies ) .
Chính quyền TT Trump đã và đang cố gắng loại bỏ Obamacare từ từ và từng phần, đã cắt giảm ngân sách trợ giúp người có Obamacare trả coinsurance khoản tiền deductible nên cho đến khi Obamacare bị bãi bỏ hoàn toàn, chỉ còn những người có lợi tức dưới 250% FPL sẽ vẫn được trợ giúp thêm để giảm bớt tiền trả cho deductible gọi là Cost-sharing subsidies, nhưng dù sao, tỷ lệ trợ giúp cũng bị  chiết giảm nhiều so với trước kia.
Cost-sharing subsidies are also still available in 2018, even though the Trump Administration has eliminated funding for cost-sharing reductions..
People with income up to 250 percent of the federal poverty level still have access to Silver plans with reduced out-of-pocket costs .
               Federal Poverty Guidelines (coverage year 2019)
Household
100%  
138%  
150%  
200%  
250%  
300%  
400%  
1
$12,140
$16,753
$18,210
$24,280
$30,350
$36,420
$48,560
2
$16,460
$22,715
$24,690
$32,920
$41,150
$49,380
$65,840
3
$20,780
$28,676
$31,170
$41,560
$51,950
$62,340
$83,120
4
$25,100
$34,638
$37,650
$50,200
$62,750
$75,300
$100,400
5
$29,420
$40,600
$44,130
$58,840
$73,550
$88,260
$117,680
6
$33,740
$46,561
$50,610
$67,480
$84,350
$101,220
$134,960
7
$38,060
$52,523
$57,090
$76,120
$95,150
$114,180
$152,240
8
$42,380
$58,484
$63,570
$84,760
$105,950
$127,140
$169,520
Note: Eligibility for premium tax credits in coverage year 2019 is based on poverty guidelines for 2018. FPL = federal poverty line.
 
                             Bảo hiểm y tế ngắn hạn
Hiện tại có khoảng 2,2 triệu người không có bảo hiểm y tế ở 18 tiểu bang đã quyết định không  nhận tài trợ của chính phủ liên bang để thi hành chương trình Medicaid mở rộng ( Medicaid expansion ) theo qui định của Obamacare nên người dân trên 18 tuổi trong các tiểu bang này, dù có thu nhập dưới mức 138% mức nghèo của liên bang, họ cũng không có Medicaid nên phải tự bỏ tiền túi để trả tiền  lệ phí mua bảo hiểm y tế trong thị trường bảo hiểm y tế tự do với giá rất cao trên $1.000/tháng .
Qua thăm dò dư luận quần chúng về giá tiền bảo hiểm y tế tư nhân, cơ quan bất vụ lợi Kaiser Family Foundation ( KFF ) cho biết người dân than phiền :  Họ bán bảo hiểm y tế với giá $1.200/tháng cho một cá nhân và tiền deductible là $6.000, tôi không biết họ có hiểu được rằng thành phần xã hội nào mới có thể có khả năng mua bảo hiểm đắt như vậy  They cost a thousand, $1,200 a month, and they have a deductible of $6,000  I don't know how they think anyone can afford that).
Và nhiều người cho biết họ không có khả năng trả tiền lệ phí bảo hiểm hàng tháng cộng thêm khoản tiền deductible quá cao nên người dân đã nghĩ đến việc phải tìm mua một loại bảo hiểm không được tốt, chấp nhận sự thiệt thòi là công ty bảo hiểm không bao trả tất cả mọi dịch vụ y tế cần thiết trong sinh hoạt đời sống hàng ngày mà họ chỉ bao trả vài dịch vụ y tế để sử dụng trong trường hợp thật là cần thiết cho tính mạng, lệ phí hàng tháng và deductible rẻ tiền hơn, loại bảo hiểm này gọi là  bảo hiểm y tế ngắn hạn.
Các công ty bảo hiểm đã tạo điều kiện cho hàng triệu người không có bảo hiểm sức khỏe vì tiểu bang của họ sinh sống không cấp Medicaid cho người trên 18 tuổi có lợi tức thấp,  vì họ có thu nhập quá cao nên không được trợ giúp của chính phủ hoặc những người không có bảo hiểm vì  đã xảy ra ' hoàn cảnh gia đình đặc biệt ' ( Vợ chồng ly dị hoặc từ trần nên người kia có “ bảo hiểm sức khỏe ăn theo ”  bị mất bảo hiểm …)  được quyền lựa chọn loại bảo hiểm nào thích hợp với hoàn cảnh cá nhân và gia đình của họ
Trước tháng 10/2018, chính phủ liên bang giải thích “ bảo hiểm y tế ngắn hạn có nghĩa là loại bảo hiểm chỉ có thời hạn bảo hiểm dưới 1 năm nhưng lại ban cho các tiều bang được quyền ấn định thời hạn cụ thể của  “ bảo hiểm ngắn hạn “ nên thời hạn của bảo hiểm y tế ngắn hạn không giống nhau trên toàn liên bang mà thay đổi theo qui định riêng của mỗi tiểu bang, thời hạn này được qui định trong khoảng từ  3 tháng đến 6 tháng.
Tháng 8/2018, TT Trump đã ban hành một Pháp lệnh ( Executive Order ) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2/10/2018 cho phép các chương trình bảo hiểm y tế ngắn hạn được kéo dài lên tới 364 ngày, và cũng cho phép các chương trình đó được gia hạn hoặc tiếp tục ghi danh sau khi hết thời gian bảo hiểm ngắn hạn miễn là toàn bộ thời gian của một chương trình không vượt quá 36 tháng.
Các chương trình bảo hiểm ngắn hạn chỉ bao trả vài dịch vụ y tế đã được hai bên -  Công ty bảo hiểm và người mua bảo hiểm -   thỏa thuận.
Công ty bán các loại bảo hiểm ngắn hạn có trách nhiệm giải thích rõ cho người mua bảo hiểm  biết rằng các chương trình bảo hiểm ngắn hạn  KHÔNG BỊ BẮT BUỘC phải tuân theo những  qui định của luật ACA có lợi cho người dân, nghĩa là công ty bảo hiểm y tế không bị bắt buộc phải bao trả 10 dịch vụ y tế thiết yếu tối thiểu ( 10 minimum essential health benefits)  họ được quyền giới hạn khoản tiền bảo hiểm suốt đời ( Lifetime benefit limit ) và khoản tiền bảo hiểm hàng năm ( Anual benefit limit ), và nếu vì lý do nào mà bảo hiểm ngắn hạn bị chấm dứt, qúi vị phải chờ thời hạn ghi danh bảo hiểm trong năm kế tiếp để mua bảo hiểm vì sự chấm dứt loại bảo hiểm ngắn hạn không được coi là lý do chính đáng ( Qualifying life events )  để được ghi danh mua bảo hiểm mới trong thời gian ghi danh đặc biệt ( Special enrollment period )  của bảo hiểm Obamacare, nói khác đi, qúi vị sẽ không có bảo hiểm y tế  ( Health insurance gap ) trong suốt thời gian từ ngày bị mất bảo hiểm ngắn hạn cho đến ngày 1/1 của năm kế tiếp.
Các công ty bảo hiểm bán bảo hiểm y tế ngắn hạn đều không chấp nhận bất kỳ trường hợp nào người mua bảo hiểm đã có bệnh từ trước ngày bảo hiểm có hiệu lực.
  •  Can be renewed (and can be issued with a guaranteed-renewable provision), but the total duration of the plan, including renewals, can’t exceed 36 months.
  • Must include a disclosure that clarifies that short-term plans aren’t ACA-compliant, don’t have to cover various essential health benefits, can have lifetime and annual benefit limits, and their termination does not trigger a special enrollment period for ACA-compliant individual market plans.
  • All short-term plans have blanket exclusions that apply to any pre-existing condition.
Sau tháng 10/2018, chương trình bảo hiểm y tế ngắn hạn đã được công nhận tại các tiểu bang ngoại trừ năm tiểu bang là New York, New Jersey, Massachusetts, Rhode Island và  Vermont. Tiểu bang California cho biết sẽ chỉ tham gia bắt đầu từ năm 2019.
Thi hành theo Pháp lệnh của TT Trump,  nhiều chương trình bảo hiểm y tế ngắn hạn đã được quảng cáo với lệ phí bảo hiểm và deductible rẻ tiền,  thay đổi trong khoảng từ hơn $100/tháng đến  $600/tháng và khoản tiền deductible vào khoảng $1.000.
Phúc Linh
__._,_.___