Search This Blog

Friday, October 5, 2018

Thẩm Phán Brett Kavanaugh
và cuộc điều tra của FBI

Trong thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975, mỗi khi chúng ta làm đơnnộp đơn xin việc, chúng ta đều phải đến Tòa Án xin trích lục “Mẫu Tư Pháp Lý Lịch Số 3” đính kèm vào đơn xin việc mới hợp lệ.
Mẫu Tư Pháp Lý Lịch Số 3” đó cung cấp cho nơi tuyển dụng nhân lực biết người xin việc có phm ti gì trước pháp luât hay không trong vòng năm bẩy năm vừa qua đó.. Nhưng nếu người nộp đơn xin việc làm ở những cơ quan an ninh, quốc phòng hay được đề cử vào các cơ quan an ninh quốc phòng thì những nơi đó cần biết tường tận cá nhân nộp đơn xin việc hay được đề cử có bị án tích trong khoảng thời gian dài hàng mấy chục năm hoặctừ lúc trưởng thành tới hiện tại hay không thì cần phải có “Mẫu Tư Pháp Lý Lịch Số 2” hoặc“Mẫu Tư Pháp Lý Lịch Số 1”.
Mẫu Lý Lịch Số 3” chỉ ghi án tích trong vòng vài năm và nếu là án tích nhẹ thì sau thời hiệu quy định của luật pháp sẽ được xóa đi để cá nhân đó có cơ hội thăng tiến, làm lại cuộc đời. Nhưng dù án tích trong Mẫu Lý Lịch Số 3” có được xóa đi chăng nữa thì trong những “Mẫu Lý Lịch Số 2 hay Mẫu Lý Lịch Số 1 của cá nhân người đó cũng vẫn còn lưu giữ tất cả những án tích đó suốt đời chứ không được xóa.
Dĩ nhiên luật pháp Việt Nam Cộng Hòa so với luật pháp Hoa Kỳ khác nhau rất nhiều nhưng những điều cơ bản của luật pháp, của Công Pháp Quốc Tế thì vẫn giống nhau nhiều hơn dị biệt.
Vì thế, Thẩm Phán Brett Kavanaugh trong cuộc đời của ông từ lúc trưởng thành 18 tuổi cho tới lúc tốt nghiệp Đại Học Yale và làm Thư Ký Phụ Tá Pháp Luật cho Chánh Án Ken Starr thì đã phải qua một cuộc điều tra kỹ lưỡng của FBI rồi.
Kế đến Thẩm Phán Brett Kavanaugh được Tổng Thống George W. Bush mời vào làm việc trong Tòa Bạch Ốc ngày 6 tháng 6 năm 2003 cũng đã phải qua điều tra của FBI lần thứ 2 để coi trong quá khứ và nhất là trongkhỏang thời gian từ lúc Kavanaugh làm việc cho Chánh Án Ken Starr tới lúc Tổng Thống Bush Con tuyển dụng Kavanaugh có phạm thêm án tích gì không..
Ngày 30 tháng 5 Năm 2006, Tổng Thống George W. Bush đã bổ nhiệm Thẩm Phán Brett Kavanaugh vào Tòa Phúc Thẩm (Court Of Appeals) tại Đặc Khu Washington DC sau nhiều tranh cãi giữa 2 đảng Cộng Hòa và Dân Chủ. Thẩm Phán Brett Kavanaugh cũng đã được FBI điều tra kỹ lưỡng lần thư 3 rồi mới được tuyển dụng.
Và cứ thế cho tới khi Thẩm Phán Brett Kavanaugh được Tổng Thống Donald Trump tuyển chọn và đề cử làm Ứng Viên Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện, thay thế Thẩm Phán Anthony Kennedy đã loan báo từ tháng 6 sẽ nghỉ hưu vào cuối tháng 7/2018 thì Thẩm Phán Brett Kavanaugh đã phải trải qua lần thứ 6 cuộc điều tra lý lịch của FBI do chính Tổng Thống Donald Trump ra lệnh điều tra cho chắc ăn, rồi Tổng Thống Trump mới yên tâm đề cử. Vì thế nên FBI đã từ chối điều tra vụ Tiến Sỹ Christine Blasey Ford vì lý do họ đã điều tra Kavanaugh tất cả 6 lần rồi!
Như thế về mặt chính thức, Thẩm Phán Brett Kavanaugh đã được FBI chính thức điều tra 6 lần nhưng về mặt ngấm ngầm, bí mật, không chính thức thì có phần chắc là Kavanaugh đã bị gấp đôi số lần điều tra chính thức và không chính thức của FBI, tức là khoảng 12 lần vì sự tranh chấp quyết liệt giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa.
Lý do là vì Nghị Sỹ Dianne Feinstein đã nắm con bài tẩy là bức thư tố cáo Kavanaugh xách nhiểu tình dục của Giáo Sư Tiến Sỹ Tâm Lý Christine Blasey Ford từ tháng 7/2018, ắt hẳn bà và Đảng Dân Chủ cũng đã bí mật yêu cầu FBI điều tra rồi nhưng không thấy có đủ chứng lý cáo buộc nên đã ém nhẹm không trưng dẫn bằng cứ đó trong suốt 4 ngày điều trần tìm vạch khuyết điểm của Thẩm Phán Kavanaugh. Có thể Nghị Sỹ Dianne Feinsteinkhông có thẩm quyển chính thức ra lệnh cho FBI điều tra nhưng các nhân viên trong cơ quan FBI từ trung ương tới các ngõ ngách địa phương hiện tại đều có mặt các đảng viên Dân Chủ và Cộng Hòa nằm trong đó. Họ sẽ ra lệnh cho phe cánh tả điều tra ngầm và nếu tìm thấy tỳ vết lớn nhỏ của Kavanaugh sẽ ngấm ngầm thông báo cho truyền thông dòng chính thiên tả cùng phe phái lộ tin rồi đảng Dân Chủ thiên tả sẽ chộp lấy làm bằng chứng tố cáo, khiếu nại như đã từng nhiều lần xẩy ra như vậy.
Bây giờ Tổng Thống Donald Trump lại chấp thuận yêu cầu của các thành viên đảng Cộng Hòa trong Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện, nhất là của cá nhân Nghị Sỹ Cộng Hòa Jeff Flake còn nghi ngại hoặc đã ra điều kiện chỉ bỏ phiếu thuận đưa vấn đề ra trước khoáng đại Thượng Viện với điều kiện phải có thêm cuộc đều tra nữa về
Kananaugh. Tổng Thống Trump đã ra lệnh cho FBI điều tra lần thứ 7 về Thẩm Phán Brett Kavanaugh, cả thời gian đã trưởng thành và thời niên thiếu có liên quan tới vụ Tiến Sỹ Christine Blasey Ford tố cáo Kavanaugh. Ngoài ra FBI còn có quyền điều tra, thẩm tra 4 nhân chứng khác đã lần lượt tố cáo Kavanaugh trong thời điểm tiến hành điều trần tại Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện là Deborah Ramirez, Julia Swetnick và 2 nhân chứng mà luật sư của họ chưa công bố danh tánh. Như thế đã là quá đủ cho những đòi hỏi của phía cánh tả, của Nghị SỹDianne Feinstein và đảng Dân Chủ.
Thế nhưng Nghị Sỹ Dianne Feinstein và đảng Dân Chủ vẫn chưa an tâm, vẫn sợ sẽ bị thua cuộc (và có lẽ sẽ bị thua cuộc thật!) nên Nghị Sỹ Dianne Feinstein lại mới đưa thêm danh sách hơn 20 nhân chứng cáo buộc khác nữa để đòi Tổng Thống Trump phải ra lệnh cho FBI điều tra thêm tất cả những cáo buộc trong danh sách 20 người đó nữa! Và cứ đà này, rất có thể sẽ còn có thêm nhiều danh sách khác nữa?! Như vậy Nghị Sỹ Dianne Feinstein và đảng Dân Chủ có cù nhầy, quá quắt và quá khinh thường khối cử tri người Mỹ lắm lắm không? Có sợ phản ứng ngược, “gậy ông đập lưng ông” trong cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11 sắp tới hay không?!
Chúng ta sẽ chờ đợi kết quả điều tra lần thứ 7 của FBI về lý lịch Thẩm Phán Brett Kavanaugh từ trẻ tới già. Nhưng có điều chắc chắn là nếu FBI trưng dẫn đủ bằng chứng Thẩm Phán Brett Kavanaugh không xứng đáng, không đủ tư cách vào Tối Cao Pháp Viện để đảng Dân Chủ hất cẳng vĩnh viễn Thẩm Phán Brett Kavanaugh khỏi ghế Tối Cao Pháp Viện thì Nghị Sỹ Dianne Feinstein, đảng Dân Chủ thiên tả và truyền thông thiên tả mới hài lòng, thỏa mãn, không đòi hỏi FBI phải điều tra Kavanaugh thêm nữa. Còn nếu FBI không trưng dẫn được tỳ vết của Kavanaugh thì Nghị Sỹ Dianne Feinstein, đảng Dân Chủ thiên tả và truyền thông thiên tả sẽ bổn cũ soạn lại, sẽ vẫn kiên trì áp dụng sách lược chì hoãn chiến, sẽ vẫn cố gắng hết sức tìm kiếm thêm nhiều âm mưu thủ đoạn ly kỳ hơn nữa để ngăn chặn Thẩm Phán Brett Kavanaugh vào Tối Cao Pháp Viện cho bằng được. Mặc dầu chínhhọ đã dư biết là họ sẽ không thể ngăn chặn được nếu Thẩm Phán Brett Kavanaugh không có tỳ vết và nếu đảng Cộng Hòa đoàn kết!
Tóm lại, Tất cả những diễn biến tình tiết trong cuộc điều trần và giải trình gay go sóng gió, bão táp tại Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện trong suốt tháng 9/2018 vừa qua chỉ là một tiến trình tuyển chọn Ứng Viên Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện Brett Kavanaugh do Tổng Thống Donald Trump đề cử vào chiếc ghế trống của Thẩm Phán Anthony Kennedy vừa mới cáo lão hồi hưu cuối tháng 7/2018. Cả hai đảng Dân Chủ, Cộng Hòa đã vận dụng hết mưu lược, mánh khóe, thủ đoạn để tranh thắng, để lôi cuốn và thuyết phục khối cử tri toàn quốc đi bỏ phiếu ủng hộ cho đảng họ trong cuộc bầu cử Gia Kỳ vào ngày thứ ba mồng 6 tháng 11 năm 2018 sắp tới. Đảng nào giữ được hay dành được Thượng, Hạ Viện trong tay đảng khác là đảng đó thắng vì đã thuyết phục được đa số khối cử tri toàn quốc bỏ phiếu cho đảng mình..
Vì thế, tiến trình tuyển chọn Ứng Viên Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viên không phải là tòa án nên quyền dân sự của Giáo Sư Tiến Sỹ Tâm Lý Christine Blasey Ford và Thẩm Phán Brett Kavanaugh vẫn còn nguyên vẹn. Cả hai dù thắng hay thua trong tiến trình tuyển chọn Ứng Viên cũng vẫn còn có toàn quyền quyết định đưa vụ cáo buộcvà phản biện ra trước pháp luật phân xử. Và kết quả của tòa án sẽ là bản án mà người vô tội sẽ được minh oan, được bồi thường danh dự và thiệt hại vật chất.. Người có tội sẽ bị phạt tù và phải chịu án phí, phải bắt buộc bồi thường danh dự và vật chất tương xứng cho người thắng kiện.
Đảng Dân Chủ đã từng tuyên bố bảo vệ Giáo Sư Tiến Sỹ Christine Blasey Ford và tin chắc cáo buộc của bà là sự thật, là đáng tin cậy. Vậy nếu giả dụ, xin nhấn mạnh là chỉ giả dụ bà Ford thua cuộc thì đảng Dân Chủ sẽ phảicó nghĩa vụ thuê mướn luật sư, giúp bà Ford khởi tố vụ án Kavanaugh xách nhiễu tình dục, đã có mưu toan hãm hiếp và có thể giết bà Ford ra trước pháp luật, vì đó là tội đại hình thì đảng Dân Chủ mới thực sự chứng tỏ đã bảo vệ và giúp Tiến Sỹ Christine Blasey Ford đến nơi đến chốn.. Còn nếu Đảng Dân Chủ “đem con bỏ chợ”, làm thinh, mần thinh, không giúp bà Ford thưa kiện thì chứng tỏ Giáo Sư Tiến Sỹ Tâm Lý Christine Blasey Ford chỉ là con bài nạn nhân rất đáng thương hại của Nghị Sỹ Dianne Feinstein, của đảng Dân Chủ và của khối truyền thông dòng chính thiên tả!
Nước Mỹ vỹ đại, nước Mỹ thiên đường của nhiều người mơ ước trên trái đất nhưng nước Mỹ trong nhiều khía cạnh cũng rất kỳ cục!
Nguyễn Xuân Tùng