Posts

95-KIM ÂU HÀ VĂN SƠN: TỔNG THỐNG TRUMP RỜI BỆNH VIỆN VÀO 6:30 "ĐẠI KỊCH ...

Image

#94- KIM ÂU HÀ VĂN SƠN: T. T.TRUMP HỒI PHỤC TRỞ VỀ WHITE HOUSE

Image

KIM ÂU HÀ VĂN SƠN # 92: Tỵ Nạn Cộng Sản Nay Ủng Hộ Dân Chủ Cộng Sản

Image

Trump, Melania participate in Flight 93 Memorial

Image

KIM ÂU HÀ VĂN SƠN #91: Donald Trunp, được đề cử Nobel Hòa Bình 2021

Image

KIM ÂU HÀ VĂN SƠN # 89 : Lưỡng Đảng Tranh Ngôi

Image