Posts

Showing posts from September 21, 2018
Image
Bức phù điêu…cao qu‎ý?Ký Thiệt  Trong nhiều bài viết về John McCain bằng tiếng Việt từ ngày ông ta qua đời (25.8.2018), đoạn dưới đây trong bài “Cái quan luận định” của ông Huy Phương chắc đã làm nhiều người suy nghĩ: Nhắc lại tiểu sử, sự nghiệp của John McCain, người ta đã ca ngợi ông như một anh hùng của nước Mỹ và là một “đại ân nhân” của CSVN. Mỹ và Bắc Việt đã từng là kẻ thù của nhau, có thể nào một anh hùng của đất nước này lại là một ân nhân của đất nước kia không? Ông không những có công với người Việt hải ngoại đã vì chống đối chế độ trong nước mà khăn gói ra đi, ông cũng là một trong những người vận động bỏ cấm vận và mở lại bang giao Việt Mỹ, để người Việt gọi ông là “đại ân nhân,” chúng ta đã thấy hình ảnh nhiều ngươi dân ôm ảnh ông vào lòng mà sụt sùi sau khi ông mất. Đại sứ Daniel J. Kritenbrink nghiêng mình trước “bức phù điêu… cao quý” Có điều khá khó hiểu là vì sao đối với một “đại ân nhân” như John McCain, CSVN không xây cho ông một tượng đài mươi tỷ, không hoành tráng n…