Posts

Showing posts from November 17, 2018
Image
Ông Trump… đáng thương!K‎ý Thiệt Thật vậy, không ai đáng thương hơn ông tổng thống thứ 45 của siêu cường Hoa Kỳ! Đang là tỉ phú, giàu nứt đố đổ vách, ngồi không ăn chơi mấy đời không hết của lại…dại dột ra ứng cử tổng thống, và đã “chó ngáp phải ruồi”, ngựa về ngược, hay thông đồng với Putin (TTDC bảo thế), đã thắng cử! Từ đó, suốt trong gần hai năm trời, ông Trump không một ngày được để cho yên. Không ngày nào mà không bị TTDC (truyền thông dòng chính) và TTTT (truyền thông thiên tả) tấn công, vu cáo kể cả bị cho là thần kinh, khùng điên, bị xỉ nhục, hay chế diễu. Ông Trump được bầu làm tổng thống qua một cuộc tranh cử hợp pháp và công bằng, trong sáng, vậy mà cũng bị cáo buộc là độc tài, là phát-xít và bị so sánh với Hitler, nhà độc tài bệnh hoạn Quốc Xã Đức, trong khi ông muốn thay đổi cái luật về bảo hiểm sức khỏe, được gọi là Obamacare, mà cũng không xong vì bị lá phiếu chống của một nghị sĩ cùng đảng CH với ông. Không bao lâu sau ngày tuyên thệ nhậm chức, ông Trump đã bị kẻ được chín…