Search This Blog

Friday, October 12, 2018

 Khi Thằng Con ra quyết định truất quyền Thằng Cha!
Mấy tuần qua, trên các diễn đàn lại xảy ra một "trận chiến" rất gay cấn trong nội bộ của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, hình như là về chuyện "Nón Cối" thì phải. Bỗng nhiên, người ta lại thấy xuất hiện Quyết định của Ủy Ban Định Chế Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại "Truất Nhiệm Trách Vụ Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Của Anh Dương Thành Lợi"! Nhiều người đã hỏi chúng tôi: Tại sao có chuyện ngược đời như thế này? Ủy Ban Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại (UBVBVNHN) là một tổ chức được lập ra với mục đích "quảng bá văn hóa, dùng văn chương chữ nghĩa để nâng cao đời sống xã hội và văn hóa trong cộng đồng", mà lại để cho Thằng Con ra tuyên bố truất phế Thằng Cha như thế này? Luật pháp nào cho phép làm như vậy?
Đọc tài liệu được chuyển đến, chúng tôi mới biết đây chỉ là chuyện dài của Lão Móc (hố xí) Nguyễn Thiếu Nhẫn. Không biết Lão được UBVBVNHN cử làm Chủ Tịch Ủy Ban Định Chế, "một Thằng con" của UBVBVNHN, vào lúc nào mà nay "Thằng Con" lại ra quyết định sa thải "Thằng Cha"? Còn hỏi luật pháp nào cho phép làm như vậy, chúng tôi nghĩ là có thể có, đó là luật của Hang Pác Bó. Ở trong hang đó, người ta có thể làm bất cứ thứ gì và "miệng tao là luật".
Quyết định của Lão Móc (hố xí) đại khái như sau:
---- Forwarded message -----
From: Nghiem Nguyen <laomoc247@gmail.com>

Date: Sat, Sep 29, 2018 at 6:49 PM
Subject: Quyết Định V/v: Truất Nhiệm Trách Vụ Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Của Anh Dương Thành Lợi
To: Nghiem Nguyen <laomoc247@gmail.com>
Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại
Ủy Ban Định Chế
Quyết Định
V/v: Truất Nhiệm Trách Vụ Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Của Anh Dương Thành Lợi .
Thư Gởi: Quý Vị Cố Vấn BCH VBVNHN TƯ - Ban Đại Diện VBVNHN Các Vùng - Toàn Thể Hội Viên VBVNHN - Ban Chấp Hành VBVNHN TƯ & Anh Dương Thành Lợi...
......
Ủy Ban Định Chế Quyết Định:
Truất Nhiệm Trách Vụ Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Của Anh Dương Thành Lợi Kể Từ Ngày 29/9/2018
Chủ Tịch Ủy Ban Định Chế
Nguyễn Thiếu Nhẫn
29/9/2018
(Hết trích)
Không cần phải biết nội dung của quyết định nói trên là gì, chỉ xem hình thức của quyết định, chúng ta có thể thấy ngay Lão Móc (hố xí) có một kiến thức và tư cách quá thấp:
1.- Lão Móc không hiểu gì về quyền hành của mỗi hệ cấp trong một tổ chức. Nếu Thằng Con mà có quyền sa thải Thằng Cha như thế này thì có thể bảo Bộ Trưởng Tư Pháp Mỹ Jeff Sessions ra quyết định cất chức Tổng Thống Trump ngay đi, chứ không cần cãi lộn với ông ta làm gì.
2.- Lão Móc không viết nỗi một quyết định hành chánh:  Lão ghi cả "Thư Gởi: Quý Vị Cố Vấn BCH VBVNHN TƯ..." vào phần dẫn lý của quyết định và coi quyết định hành chánh như là một văn thư!
Với một tên quá yếu kém về các tổ chức hành chánh như thế này mà cho làm "Chủ Tịch Ủy Ban Định Chế" thì rối loạn trong tổ chức là chuyện đương nhiên.
3.- Về tư cách: Khi phổ biến bài thơ "Khóc Bác" của Lão Móc (hố xí), chúng tôi đã viết rằng một tên dám muối mặt làm bài thơ "Khóc Bác" như dưới đây, nó có thể dám làm bất cứ thứ gì bất lương...
Con chưa khóc Bác một lần
Để nghe biển lớn vỗ nâng tâm hồn
Con chưa hát bản Kết Đoàn
Bác đưa tay bắt nhịp tràn yêu thương
Kiếp xưa đã lỡ cung đường
Nên con sóng nhỏ đau thương lạc loài
Trên cao Bác vẫn vẫy tay
Gọi con sóng nhỏ về đây nhập nguồn
Xa rồi thung lũng đau thương
Hạt mưa sa đã về nguồn yêu thương
Muôn vàn cảm tạ công ơn
Tấm lòng biển lớn bao dung ngất trời…
Lão Móc
Quả đúng như vậy. Quyết định của Thằng Con truất quyền Thằng Cha nói trên là một thí dụ điển hình.
Phạm Bằng Tường cho rằng đó thân phận của Nguyễn Thiếu Nhẫn, tự Lão Móc là:"thà làm con chó hèn sống phây phây hơn là... một con sư tử chết.”
Một ông chống gậy đi qua, nghe chúng tôi nói chuyện Thằng Con truất quyền Thằng Cha, đã dừng lại và hỏi: Đứa nào vậy? Chúng tôi trả lời: Đó là Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn chớ ai! Ông ta nói ngay: Đạp vào mặt nó!
Chúng tôi thấy ông ấy nói có lý. Với một tên như vậy, tiếp tực "cãi chày cãi cối" với nó cũng vô ích thôi. Tốt hơn cả là ra quyết định cất chức và loại nó ra khỏi tổ chức ngay. Nó than nó khóc gì cũng mặc xác nó. Chớ có uổng lời với nó.
Ngày 12.10.2018
Lữ Giang

No comments:

Post a Comment