Search This Blog

Wednesday, November 21, 2018

TẠI SAO PHẢI NHỚ ƠN TÔNG TÔNG DIỆM?
   
     Một số phần tử hoài Ngô hiện nay ở hải ngoại, luôn to mồm, gân cổ hô hào “toàn dân VN” hãy nhớ ơn Ngô Tổng Thống vì những “công đức” của “người” sau đây:
 
     1.- Giúp cứu vớt gần một triệu người từ miền Bắc di cư vô Nam tị nạn CS sau Hiệp Định Geneva 1954 chia đội đất nước.
     2.-. Đuổi thực dân Pháp, giành lại chủ quyền độc lập cho đất nước.
     3.- Thành lập nền Đệ Nhứt Cộng Hoà. Xây dựng thành công một nền tự do dân chủ, dân giàu nước mạnh, v.v…
     4.- T/t Ngô Đình Diệm rất đạo đức, nhân từ, trong suốt 4 năm cầm quyền, TT Diệm chỉ tuyên án tử hình có mình tướng Ba Cụt thuộc Phật Giáo Hoà Hảo…
 
     Rõ ràng đó là một luận điệu lếu láo, cưỡng từ đoạt lý, hiếp dâm lịch sử. Các “đồng chí” tàn dư Cần Lao hãy nghe đây:
 
     1.- Vụ đưa dân di cư từ Bắc vô Nam:
          a.- Việc đưa người miền Bắc di cư vào Nam là do Quốc Trưởng Bảo Đại, đương kim Quốc Trưởng chế độ “Quốc Gia VN”, Ngài đã khẩn thiết kêu gọi chánh phủ Pháp và chánh phủ Hoa Kỳ giúp đỡ. Ông Thủ tướng Diệm chỉ là người thi hành nhiệm vụ, tổ chức đón tiếp và tái lập định cư… với tiền viện trợ và sự giúp đỡ tận tình của chánh phủ Mỹ. Việc nầy, bất cứ ai làm Thủ tướng cũng phải làm vậy. Tuy nhiên, ông Diệm đã “tận tình” giúp đỡ và ưu đãi đủ thứ… để mua chuộc sự hậu thuẫn của dân “Công giáo Bắc kỳ di cư”.
          Nên nhớ, trong số hơn nửa triệu người di cư từ miền Bắc vô Nam, không phải người nào cũng theo đạo Catô. Và cũng không phải người theo đạo Catô nào cũng “tôn thờ” cụ Riệm.
 
     2.- Việc đuổi Pháp giành độc lập: Trên nguyên tắc, Pháp đã có quyết định trao trả lại độc lập cho VN từ năm 1948 nằm trong quy chế Liên Hiệp Pháp. Và sau khi ký HĐ Geneva 1954, Pháp đã thua trận và “đương nhiên” dù không có ai đuổi, Pháp cũng sẽ phải rút về nước.
         Chẳng có con ma “Diệm” nào đuổi cả. Phét lác vừa phải thôi!
 
      3.- Việc thành lập nền Đệ Nhứt Cộng Hoà. Như Góp Gió đã chứng minh cho thấy việc ông Diệm gian manh tổ chức Trưng Cầu Dân Ý bịp bợm để “ăn cướp” ngôi vua và xoá bỏ chế độ QUỐC GIA VIỆT NAM, phản bội vua Bảo Đại…  là BẤT HỢP PHÁP :
           a.- Cuộc “Trưng Cầu Dân Ý” nhằm xin người dân “truất phế” vua Bảo Đại và “đề cử” thủ tướng Diệm THAY THẾ vua Bảo Đại. Rõ ràng “TCDY” chọn ông Diệm làm Quốc Trưởng thay vua Bảo Đại…
           b.- Thế nhưng, ông Diệm giở trò GIAN MANH, lập lờ đánh lận con đen, tuyên bố TỰ PHONG mình làm Tổng Thống, và tự đẻ ra Chế Độ Cộng Hoà BỊP BỢM.
          Xin hỏi: Tại sao ông Diệm không nhận chức Quốc Trưởng, rồi tổ chức bầu cử quốc hội, để cho Quốc hội quyết định việc lựa chọn chế độ và tổ chức bầu cử Tổng thống?
          Rõ ràng Diệm “tự phong”  làm Tổng Thống cho “chắc ăn”, và đồng thời thành lập chế độ Cộng Hoà “Made in Vatican”… cũng cho “chắc ăn” luôn !
          Và rõ ràng, năm 1945 bọn CS đã CƯỚP chánh quyền của nhà Vua Bảo Đại lần thứ nhứt. Nay Ngô Đình Diệm cũng bắt chước vẹm Hồ Chí Minh CƯỚP chánh quyền của vua Bảo Đại lần thứ hai!
           c.- Chính ông Diệm cũng “sao y chánh sách” của vẹm HCM: Đẻ ra Hiến Pháp dân chủ trá hình; KHÔNG CÓ “Thượng Nghị Viện” mà chỉ có độc viện Dân Biểu, KHÔNG CÓ Tối Cao Pháp Viện. Quốc hội ngoài Bắc do Đảng CS và Mặt Trận Tổ Quốc, một tổ chức ngoại vi của CS kiểm soát; còn Quốc hội Diệm thì do Đảng Cần Lao và Phong Trào Cách Quốc Gia Kiểm soát…
       Bởi vậy chúng tôi mới nói họ Ngô với họ Hồ là 2 anh em song sinh!
 
       3.- Tổng thống Diệm rất đạo đức và nhân từ: Họ chứng minh suốt 9 năm cầm quyền ông Diệm chỉ kết án tử hình có mỗi mình tướng Ba Cụt.
       Đúng là NÓI LÁO!
             a.- Để chống lại những người đối lập, ông Diệm chỉ cần sai Mật Vụ Cần Lao, nửa đêm tới nhà gỏ cửa, bắt bỏ vô bao bố, đập đầu cho chết rồi đem thả trôi sông… là xong! Sau Cách Mạng 1-11-1963, ủy ban điều tra tội ác truy ra vố số vụ, kể cả vụ cho cảnh sát chận đường rồi bắt thủ tiêu 4 vị chức sắc Hoà Hảo từ miền Tây về Sàigòn hội họp.
             b.- Họ cũng đưa trường hợp ông Hà Minh Trí, một kháng chiến quân Trình Minh Thế ám sát hụt TT Diệm tại Ban Mê Thuột, nhưng TT Diệm không đưa ra Toà án xét xử… cho nên vẫn sống trong tù tới sau đảo chánh 1.11.1963. Điều này rất ĐÚNG.. Nhưng không mấy người hiểu nguyên nhân vì sao TT Diệm KHÔNG DÁM đưa ra Toà xét xử CÔNG KHAI rồi đưa lên máy chém như tướng Ba Cụt. Xin lưu ý:
            Mục đích của ông Hà Minh Trí muốn ám sát TT Diệm là để “trả thù” cho chủ tướng bị TT Diệm “đánh lừa” mời vô Dinh ĐL họp rồi hạ sát tại đây. Chuyện nầy chỉ có gia đình tướng Thế và các chiến sĩ trong Liên Minh biết mà thôi. Bởi vậy, nếu nay đem ông HMT ra xét xử công khai, đồng đạo Cao Đài Liên Minh sẽ góp tiền mướn luật sư bảo vệ. Trường hợp nầy nếu xảy ra thì thật tai hại cho nhà Ngô. Phía luật sư của Liên Minh sẽ cho khai toạc vụ giết tướng Thế… thì dư luận báo chí quốc tế sẽ làm rùm beng lên, trong lúc TT Diệm chưa củng cố xong quyền  lực thì thật là nguy hiểm!
     Như vậy thì TT Diệm ĐẠO ĐỨC, NHÂN TỪ ở chỗ nào???
     4.- Diệm là một tên đại Việt gian, vong  bản, nô lệ Vatican, chối bỏ Quốc Tổ Hùng Vương. Khi vừa lên làm tổng thống Diệm liền ký lịnh huỷ bỏ ngày nghỉ Lễ Quc Tổ Hùng Vương và không cho phép xây dựng một ngôi đền mới cho thật xứng đáng.
     Như vậy Diệm chỉ là một tên VÔ TỔ QUỐC, LƯU MANH, TÀN ÁC, bị TT Kennedy chửi là đồ chó đẻ, và bị quốc tế liệt Diệm là một trong 100 tên bạo chúa tàn ác nhứt nhân loại… quả là  không sai chút nào…
    Và Diệm đã phải đền tội ác ngày 2-11-1963.
      Đó rõ ràng là Ý Chúa.
            (GOPGIO 30-6-2017)
        
 
 
THƠ HOÀI NGÔ, NHỚ BẮP
 
I.-
Thương cho các cựu Cần lao
Cứ suy tôn Diệm khác nào khùng điên
Chín năm gióng trống thổi kèn
Một ngày “quả báo” nhãn tiền.. “nhăn răng”!
 
Bây giờ định tái diễn chăng?
Triệu hồn Diệm dậy nhố nhăng… lắm trò!
 
2.-
Ác chi ác lắm Trí Quang ơi!
Chế độ Cần lao sụp đổ rồi!
Nhu-Diệm hai thằng toan bán nước
Toàn dân nổi dậy… phải tiêu đời!
 
Nhu-Diệm hai thằng đại Việt gian
Ba đời chết thảm cũng không oan
Quốc Tổ không thờ, thờ ngoại tộc
Cúi đầu nô lệ giặc Vatican!
 
3.-
Việt Nam cận sử có ghi rằng
Việt gian bán nước có hai thằng:
Miền Nam Công giáo Ngô Đình Diệm
Dâng cả cơ đồ cho Vatican!
 
Miền Bắc thì có Hồ Chí Minh
Rước ma cộng sản hại dân mình
Phò Nga theo Chệt làm nô lệ
Để lại còn kia… xác chết sình!
             ĐẢ CẨU ĐẠI-HIỆP
--------------------------------------------------------
 
NGÔ ĐÌNH DIỆM LÀ AI?
 
Ngô Đình Diệm là… tên phản tặc
Tổ không thờ, thờ giặc Vatican
Ba đời nó chính Việt gian
Cướp ngôi Bảo Đại mưu toan lộng hành.
 
Bắt cả nước “Suy tôn Tổng thống”
Coi toàn dân như giống bầy tôi
Catô mặc sức làm trời
Nhà thờ được dựng khắp nơi tưng bừng.
 
Chúng o ép người dân cải đạo 
Ai chịu theo (mới) có gạo mà ăn
Không theo là… “tụi Việt gian”
Cần Lao Mật Vụ “hỏi thăm” tức thì...
 
Không theo thì… đi Kinh Tế Mới
Không theo thì… kết tội nằm vùng
Toàn dân chịu nổi khốn cùng…
Oán than chất ngất… dâng tràn khắp nơi..
 
Cuộc cách mạng đổi đời phải đến
Dân vùng lên lật đổ nhà Ngô
Toàn dân cất tiếng hoan hô!
Chửi Ngô Đình Diệm là đồ… súc sanh!
 
ĐẢ CẨU ĐẠI HIỆP

No comments:

Post a Comment